Wie zijn wij?

De Raad van Kerken Schiedam stelt zich ten doel, waar mogelijk,

    samen te werken ten dienste van de deelnemende kerken/geloofsgemeenschappen en voor de samenleving in Schiedam;
    gezamenlijk de weg te zoeken om elkaar beter te leren kennen en te respecteren in eigenheid en tradities;
    elkaar te inspireren in bezinning over geloofs- en levensvragen en
    ondersteunend bezig te zijn bij initiatieven op kerkelijk en sociaal gebied.

De Raad vertegenwoordigt de in de Raad deelnemende kerken naar de burgerlijke Overheid en andere instanties, onverlet het recht van ieder op eigen contacten:

Commissie 4 mei viering:
Voorzitter:        
Secretaris:     A.H. Durenkamp, p/a Broersveld 123B, 3111 EB Schiedam. tel. 010-4263497
secretariskerkenschiedam@gmail.com  

Er is een goed contact met:

“De Wissel”
Inloophuis, Broersveld 123.
Voorzitter M.P.van Mansum, Koekoekslaan 49, 3121 XJ Schiedam, tel. 010-426 5288

“De Weerklank”
Interkerkelijk Ontmoetingshuis, Cornelia van Zantenplein 51, Schiedam, telefoon 010-471 8009
Voorzitter: J.C.van der Linden, Kievitslaan 16, 3121 XH Schiedam, telefoon 010-471 4796

SUAS. Stichting uitgeprocedeerde asielzoekers Schiedam.
Secr. H.de Zwart. www.suas.nl