Wie zijn wij?

De Raad van Kerken Schiedam stelt zich ten doel, waar mogelijk,

    samen te werken ten dienste van de deelnemende kerken/geloofsgemeenschappen en voor de samenleving in Schiedam;
    gezamenlijk de weg te zoeken om elkaar beter te leren kennen en te respecteren in eigenheid en tradities;
    elkaar te inspireren in bezinning over geloofs- en levensvragen en
    ondersteunend bezig te zijn bij initiatieven op kerkelijk en sociaal gebied.

De Raad vertegenwoordigt de in de Raad deelnemende kerken naar de burgerlijke Overheid en andere instanties, onverlet het recht van ieder op eigen contacten: