Stolpersteine

Op 26 juni 2013 is in Schiedam de Stichting Stolpersteine Schiedam opgericht. Initiatiefneemster van de stichting is A. Holmer-Cornelissen.

Stolpersteine is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (1947, Berlijn). Hij brengt gedenktekens aan op het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi's verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. Deze Stolpersteine (letterlijk struikelstenen) herinneren onder andere aan Joden, Sinti en Roma, politieke gevangenen, homoseksuelen, Jehova's getuigen en euthanasie slachtoffers.
De kunstenaar noemt ze Stolpersteine, omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart, en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen. Op de stenen zijn, in een messing plaatje, de naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden gestanst. De kleine stenen (10 x 10 cm) worden door de kunstenaar zelf gemaakt en geplaatst.

Er zijn inmiddels in ruim 60 steden in Nederland Stolpersteine gelegd. Stichting Stolpersteine Schiedam wil daar graag navolging in Schiedam aan geven. Zij heeft daarbij een drietal doelstellingen:
1.    het herinneren/herdenken van de Schiedamse Joden, Sinti en Roma, politieke gevangenen, homoseksuelen, Jehova's getuigen en         
       euthanasie slachtoffers door middel van het leggen van deze Stolpersteine;
2.    de nadruk leggen om op een tolerante manier met minderheden om te gaan in Schiedam;
3.    informatieoverdracht aan de jeugd van Schiedam.

De eerste 10 stenen zijn op 11 april 2014 in Schiedam op de Hoogstraat gelegd door Gunter Demnig zelf, die hiervoor speciaal naar Nederland is gekomen.

Hierbij doen wij een oproep aan alle Schiedammers, familieleden en andere betrokkenen, om hun verhalen te delen en informatie te verstrekken over slachtoffers die uit Schiedam zijn weggevoerd en omgekomen tijdens de tweede wereldoorlog. Ieder verhaal, iedere foto of andere informatie is welkom.
Tevens zijn we op zoek naar mensen of bedrijven die (een gedeelte van) de gedenkstenen (de productiekosten van één gedenksteen bedragen € 120,00) zouden willen doneren.

Belangstellenden kunnen ons volgen op  onze Facebookpagina www.facebook.com/stichtingstolpersteineschiedam of op twitter @StStolpersteine.

Mensen die belangstelling hebben om een gedenksteen aan te vragen of te doneren kunnen contact opnemen via ons e-mailadres: stolpersteineschiedam@gmail.com t.a.v. A. Holmer-Cornelissen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail stolpersteineschiedam@gmail.com of bellen met A. Holmer-Cornelissen op telefoonnummer 010-4264356.

https://www.stolpersteineschiedam.nl/