26-05-2024 Aangepaste kerkdienst voor en met Anders Begaafden

Beste Allemaal,


Op zondag 26 mei 2024 (om 15:00 uur) hopen wij weer onze kerkdienst
voor en met Anders Begaafden te organiseren.

Na de dienst drinken wij gezellig met de doelgroep en andere aanwezigen koffie of thee.  
voor bladen en nieuwsbrieven: mocht deze uitnodiging in een eerdere week geplaatst
worden, wilt u dan ook deze herinneren in de nieuwsbrief van de zondag zelf?

Iedereen is WELKOM in deze diensten, dus ook begeleiders, familie, buren,
vrienden/vriendinnen andere geïnteresseerden

Hierbij een postertje met informatie; verspreid het postertje gerust.

Ook als u een anders begaafd iemand kent, neemt u hem/haar dan vooral mee.

We zien u graag de 26ste in het Kerkcentrum Holy, Reigerlaan 47A te Vlaardingen

Met vriendelijke groet, namens de werkgroep,
Harry Vogel

03-06-2024 Sirenedienst

Tot 2020 organiseerde De Wissel maandelijks een sirenegebed. Een korte dienst op de eerste maandag van de maand om stil te staan bij wat onze wereld bedreigt maar ook bij wat hoop geeft voor de toekomst. Tijdens de periode van corona stond alles even stil.
In deze tijd waarin nog steeds en opnieuw veel geweld, onrecht, armoede en eenzaamheid is - dichtbij en verder weg - willen we dit moment van bezinning voortzetten.

Het eerstvolgende sirenegebed zal plaatsvinden op maandag 3 juni 2024 om 12:00 uur in 't Huis te Poort (Dam 30).
Het gebed begint als het geluid van de sirene is weggeëbd en duurt een klein half uur. Na afloop is er de gelegenheid voor ontmoeting en worden uitgangspunten voor volgende momenten besproken.