Programma

We vragen dit keer een speciale aandacht voor:
    Eethuis De Wissel | Een lekkere en gezonde (soep)maaltijd samen | Elke 2e & 4e donderdag van de maand | 17:00 uur
    Energiehulp Spreekuur |
Voor vragen over je energie(rekening) en energie besparen | Elke donderdag | 14:00 uur | De Wissel
    Lotgenotengroep |
Nabestaanden van zelfdoding vinden steun bij elkaar o.b.v. een ervaringsdeskundige | Maandelijks | Info: Joop (06-54320845) |
                                      De Wissel
    Eethuis De Weerklank |
Een lekkere en gezonde maaltijd samen | Elke 1e & 3e dinsdag van de maand | 17:00 uur
    Samen Sterker Na Verlies |
Rouwverwerkingsgroep o.b.v. een deskundige | Maandelijks | Info: Anneke (010-4265288) | De Weerklank
    Stap In De Stad |
Een frisse dagstart met wandeling door de stad | Elke donderdag | 09:15 uur | 't Huis te Poort
    Sirenegebed |
Een moment om stil te worden & stil te staan bij hoop voor de toekomst | Maandag 6 mei & 3 juni | 12:00 uur | 't Huis te Poort

Inloophuizen