Welkom op Raad van Kerken - Schiedam

Raad van Kerken - Schiedam


Raad van Kerken - Schiedam is een samenwerkingsorgaan van kerken waarbij als richtsnoer geldt: zoeken naar overeenkomst met respect voor verschillen.


Gelovig Schiedam, een palet van verschillende kerken, klik op het logo 'Oikoumene' om te zien welke kerkgebouwen met een levende geloofsgemeenschap in de Raad van Kerken zijn vertegenwoordigd

De kerken in Schiedam gaan een zoektocht aan naar wat in deze tijd barmhartigheid betekent.

Voor andere geloofsgemeenschappen verwijzen wij u naar de stadsgids.

Uiteraard kunt u voor al uw vragen of opmerkingen contact met ons opnemen.


Kerken die bij ons zijn aangesloten:

De Ark, Protestantse Gemeente kethel

Hargplein 101, 3121 VG Schiedam

Dorpskerk, Protestantse Gemeente Kethel

Noordeinde 10, 3121 KG Schiedam

Jacobuskerk, R.K. parochie De Goede Herder

Kerkweg 53, 3124 KD Schiedam

De kerk van de H. Jacobus de Meerdere

De kerk van de H. Jacobus de meerdere is een R.K. kerk aan de Kerkweg 51 in Schiedam Noord.
Deze kerk is een Rijksmonument gebouwd in 1980 en nog steeds het centrum van een katholieke gemeenschap in Schiedam Noord en omringende plaatsen.
Deze gemeenschap is al lang heel oecumenisch, er zijn jaarlijks minstens 5 gezamenlijke vieringen met de PKN in Schiedam.

De kerkdiensten zijn op zondag om 11:00 uur en dinsdags om 9:15 uur.
Het pastorale team van de parochie De Goede Herder (samen met Vlaardingen en Maassluis) bestaat uit 2 priesters: A.J. van Deelen en M. Tharsis en diaken S. Lokken.
Ook zijn er gebedsleiders die het pastorale team ondersteunen.
De diensten zijn afwisselend eucharistievieringen en communie vieringen; na afloop is er altijd koffiedrinken in de pastorie (op dinsdag) of in De Werf (op zondag, aan de overkant van de straat).

De Werf was vroeger eigendom van de kerk, maar is sinds kort een algemeen buurthuis voor Schiedam-Noord waar veel sociale activiteiten worden georganiseerd.

Naast de Werf staat het gebouw van de harmonie St. Radboud die ontstaan is bij de bouw van de Jacobuskerk en een nauwe band heeft met de kerk.

Op dinsdag t/m donderdag zijn er op de pastorie vrijwilligers van 9:30 – 11:30 uur die bereikbaar zijn op Tel. Nr  010 – 4709719.

Voor dringende vragen zijn de leden van de Werkgroep Pastorale Afstemming bereikbaar op
06 82559199 (Marja Reijman)
06 15377328 (Riek Wouters)   


Nederlandse Gereformeerde Kerk

Westvest 30, 3111 BW Schiedam

Het is goed eerst te benadrukken dat wij als NGK Schiedam een gemeente van Christus zijn.
We zien uit naar Zijn terugkomst. We willen het geloof vieren op de zondagen en deze blijdschap ook naar de wereld uitstralen.
Daarnaast willen we elkaar en anderen opwekken om volgelingen van Jezus te zijn in woord en daad.
In onze zondagse diensten staat de verkondiging centraal. Dat doen we op allerlei manieren. Preken, zingen, musiceren met orgel en muziekgroep, kindernevendienst en de kinderopvang.
De diensten worden via het internet uitgezonden. Naast de zondagse diensten zijn er allerlei activiteiten voor jong en oud.
Wil je meer over ons weten? Bezoek dan onze website. Wil je contact opnemen? Je vindt ons via de Contact-pagina.

Oud-Katholieke Parochie van de H.H. Johannes de Doper, Maria Magdalena en Laurentius

Dam 28, 3111 BD Schiedam
 De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is een kleine, zelfbewuste en eigentijdse geloofsgemeenschap die volop in de katholieke traditie staat en tegelijk veel ruimte biedt voor een persoonlijke invulling van het geloof. De Oud-Katholieke Kerk heeft eeuwenoude wortels die teruggaan op de heilige Willibrord, de Ierse monnik die aan het einde van de 7de eeuw naar ons land kwam om het Evangelie te verkondigen. Restanten van de door hem gebouwde kerk zijn nog steeds te vinden onder het Domplein in Utrecht. Vijfhonderd jaar geleden raakte de kerk verdeeld. Er ontstonden niet alleen verschillende protestantse kerkgemeenschappen, maar er kwam zelfs een scheuring in de katholieke kerk van ons land. Het gedeelte daarvan dat onafhankelijk van Rome raakte zou later de Oud-Katholieke Kerk van Nederland worden genoemd. Je zou het daarom een 'oer-Hollandse' kerk kunnen noemen met gelovigen die nuchter zijn, een tikkeltje eigenwijs en kritisch omgaan met autoriteit en gezag. De Oud-Katholieke Kerk heeft zich altijd ingezet voor de oecumene en wil actief bijdragen aan de eenwording van alle christenen. Daarom is de Oud-Katholieke Kerk een gastvrije geloofsgemeenschap, waarin mensen met of zonder kerkelijke achtergrond zich snel thuis voelen. Daarnaast wil de Oud-Katholieke Kerk midden in de wereld van nu staan. Wij zijn een open, gastvrije en veelkleurige katholieke geloofsgemeenschap.

PKN Grote Kerk Schiedam

Lange Kerkstraat 37, 3111 NN Schiedam

Welkom bij de Protestantse Gemeente in het hart van Schiedam. Vanuit heel Schiedam kunt u de robuuste toren van de Grote- of Sint Janskerk zien. Kom gerust eens kijken bij onze kerkdiensten op zondagmorgen 10:00 uur. De geloofsgemeenschap van de Grote of Sint-Janskerk is een open, levendige en warme gemeente met een enorme groep vrijwilligers en enthousiaste leden. Het is een inclusieve gemeente, waar iedereen welkom is. Wij zien om naar elkaar en zijn dienstbaar aan de samenleving.


Wilt u meer weten : www.pkngrotekerkschiedam.nl

Singelkerk, Basiliek van de Heilige Liduina en OL Vrouw Rozenkrans, RK parochie De Goede Herder

Singel 104, 3112 GS Schiedam

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam

Westvest 90/92, 3111 BZ Schiedam