Welkom op Raad van Kerken - Schiedam

Raad van Kerken - Schiedam is een samenwerkingsorgaan van kerken waarbij als richtsnoer geldt: zoeken naar overeenkomst met respect voor verschillen.

Gelovig Schiedam, een palet van verschillende kerken, klik op het logo 'Oikoumene' om te zien welke kerkgebouwen met een levende geloofsgemeenschap in de Raad van Kerken zijn vertegenwoordigd

De kerken in Schiedam gaan een zoektocht aan naar wat in deze tijd barmhartigheid betekent.

Voor andere geloofsgemeenschappen verwijzen wij u naar de stadsgids.

Uiteraard kunt u voor al uw vragen of opmerkingen contact met ons opnemen.


Kerken die bij ons zijn aangesloten:

De Ark, Protestantse Gemeente kethel

Hargplein 101, 3121 VG Schiedam
De tekst voor bij de foto is aangevraagd

Dorpskerk, Protestantse Gemeente Kethel

Noordeinde 10, 3121 KG Schiedam
De tekst voor bij de foto is aangevraagd

Jacobuskerk, R.K. parochie De Goede Herder

Kerkweg 53, 3124 KD Schiedam
De tekst voor bij de foto is aangevraagd

Nederlands Gereformeerde Kerk

Westvest 30, 3111 BW Schiedam

Het is goed eerst te benadrukken dat wij als NGK Schiedam een gemeente van Christus zijn.
We zien uit naar Zijn terugkomst. We willen het geloof vieren op de zondagen en deze blijdschap ook naar de wereld uitstralen.
Daarnaast willen we elkaar en anderen opwekken om volgelingen van Jezus te zijn in woord en daad.
In onze zondagse diensten staat de verkondiging centraal. Dat doen we op allerlei manieren. Preken, zingen, musiceren met orgel en muziekgroep, kindernevendienst en de kinderopvang.
De diensten worden via het internet uitgezonden. Naast de zondagse diensten zijn er allerlei activiteiten voor jong en oud.
Wil je meer over ons weten? Bezoek dan onze website. Wil je contact opnemen? Je vindt ons via de Contact-pagina.

Oud-Katholieke Parochie van de H Johannes de Doper, Maria Magdalena en Laurentius

Dam 28, 3111 BD Schiedam
De tekst voor bij de foto is aangevraagd

PKN Grote Kerk Schiedam

Lange Kerkstraat 37, 3111 NN Schiedam
De tekst voor bij de foto is aangevraagd

Singelkerk, Basiliek van de Heilige Liduina en OL Vrouw Rozenkrans, RK parochie De Goede Herder

Singel 104, 3112 GS Schiedam
De tekst voor bij de foto is aangevraagd

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam

Westvest 90/92, 3111 BZ Schiedam
De tekst voor bij de foto is aangevraagd